ROMBUS

Medlemsbladet er utgitt av Den Norske Borgwardklubb.

Bladet utgis normalt fire ganger årlig.
Som medlem kan du også registrere deg hos redaktøren,
få det til enhver tid gjeldende passord og lese Rombus online.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Redaktør er Tore Østlie,
Theresesgt. 31 B, 0354 Oslo - tlf. 45 43 43 18.